0728 010 140 office@ecpmc.ro

Protecție la Explozie · Incendiu · Efracție

Noi livrăm valoare prin soluții tehnice profesioniste necesare asigurării securității partenerilor noștri

Consultanță în Certificarea Echipamentelor

Noi facem ca, mediile periculoase, unde se desfășoară activitățile economice ale partenerilor sa devină un loc mai sigur

Evidența Gestiunii Deșeurilor

AVIZ / AUTORIZAȚIA DE SECURITATE LA INCENDIU

Prin specialiști autorizați și ingineri de specialitate în securitate la incendiu, E.C.P.M.C. Consult&Learning vă oferă servicii complete pentru obținerea Avizului sau Autorizației de Securitate la Incendiu prin proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.

Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor. Proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat, conform autorizațiilor: Seria A Nr. : 7261, 7262, 7263 din data de 31.07.2017, pentru o perioada nelimitată, emise de IGSU – Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecția Civilă, conform legislației în vigoare.

ATESTAT GANEx ȘI RAPORT PROTECȚIE LA EXPLOZIE

Elaborăm Documentația de Obținere a  Atestatului și Raportului privind Protecția la Explozie de la INSEMEX Petroșani conform cerințelor NEx 01-06 pentru instalațiile și echipamentele care funcționează în medii cu Potențial Exploziv:

  • Stații de Distribuție a Carburanților
  • Depozite de Carburanți
  • Fabricarea Produselor obținute din prelucrarea Țițeiului
  • Stații de Comprimare și de Uscare a Gazelor Naturale
  • Fabrici de Vopseluri pe bază de Solvent
  • Mori de Cereale și Silozuri de Depozitare a Cerealelor
  • Fabrici de Panificație
  • Fabricarea Produselor din Tutun și a Înlocuitorilor de Tutun
  • Stații de Epurare a Apelor Uzate
  • Fabrici de Distilare și prelucrare a Alcoolului
EXECUȚIE SISTEME DETECȚIE ANTI INCENDIU

Evaluarea riscului de incendiu constă în examinarea complexă a unui sistem tehnic (încăpere, compartiment de incendiu, construcţie) cu scopul de a stabili natura riscurilor şi nivelul acestor riscuri de incendiu pe baza unor proceduri stabilite. Vă putem executa proiecte privind protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile.

EXECUȚIE MONTAJ ANTIEFRACȚIE

Evaluarea de Risc la securitatea fizică este condiția strict necesară pentru depunerea spre avizare a planului de pază a unei unități. Acesta constituie o etapă preliminară, obligatorie, care precede suita de activități care conduc la implementarea soluțiilor de securitate. Executarea instalaţiilor a sistemelor de alarmă contra efracţiei din cladiri, instalarea alarmelor, a camerelor video, toate acestea sunt reglementate de normative, legi şi standarde.

Sistemele de alarma antiefractie instalate de firma E.C.P.M.C Consult & Learning asigura supravegherea electronica a incintelor cladirilor, a perimetrelor terenurilor, a geamurilor si usilor care permit accesul in spatiile protejate in scopul depistarii intrarilor frauduloase in aceste spatii dupa activarea sistemului de alarma la plecarea personalului din spatiile supravegheate.

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

Elaborăm Documentația necesară obținerii Autorizației de Mediu precum și studii de evaluare a impactului asupra mediului. În funcție de complexitatea activității și codurile CAEN, vă punem la dispoziție servicii de consultanță de mediu privind obligația legală de întocmire a unei autorizații de mediu, parcurgând toate demersurile necesare pentru obținerea acesteia, ajutându-vă astfel să evitați situațiile în care se pot aplica amenzi conform OUG 195/2005 privind protecția mediului.

ACORDUL DE MEDIU

Acordul de mediu este un act administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și măsurile pentru protecția mediului, ce trebuie respectate în cazul dezvoltării unui proiect. Procedura de solicitare și obținere a acordului de mediu se desfășoara conform cerințelor a două acte legislative importante și anume Hotărârea de Guvern nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private.

EVIDENȚA GESTIUNII DEȘEURILOR

Conform Legii 211/2011, toate societățile au obligația de a desemna un responsabil instruit în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv al deșeurilor periculoase. E.C.P.M.C. Consult & Learning vă pune la dispoziție personal specializat în vederea preluării răspunderii tuturor operațiunilor ce trebuie desfășurate după apariția deșeurilor și de minimizare a costurilor implicite.

CURS DE CALIFICARE RESPONSABIL MEDIU

E.C.P.M.C Consult & Learning oferă curs rapid și eficient „Gestionarea Deșeurilor’. Scopul cursului este de a oferi cunoștințe în domeniul managementului deșeurilor, elemente strategice de planificare; clasificarea deșeurilor conform Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, al. 3.

Autorizări, Certificate și Atestate deținute de E.C.P.M.C. – CONSULT & LEARNING

Echipa E.C.P.M.C. – Consult & Learning

Adorian Soare

Adorian Soare

Inginer Sisteme Securitate

Elizabet Sorbalo

Elizabet Sorbalo

Director Vânzări

Nagy Balaziu

Nagy Balaziu

Subinginer Proiectant

Popa Dorin

Popa Dorin

Inginer Mediu

E.C.P.M.C. – Consult & Learning

Pregătiți să intervenim operativ în orice locație din România
Echipa noastră dispune și de

Arhitecți

Scenariști de Securitate la Incendiu

Verificatori de Proiecte

Top 10 cauze ale declanșării unui incediu

Ca să nu te surprindă și pe tine una din aceste cauze sau altă cauză, pune-ți la adăpost bunurile, angajații sau pe toți cei dragi! Ne poți chema să îți facem o evaluare de risc și o documentanție în maxim 30 zile și la un preț care nu înseamnă nimic pe lângă pagubele produse de un incendiu!

Colaboratori și Parteneri E.C.P.M.C. – CONSULT & LEARNING

Intră în Contact cu noi!

București
Str. Fabricii, Nr. 47, Sector 6, București
Telefon: 0728 010 140
E-mail: office@ecpmc.ro

Petroșani
Str. Livezeni, Nr. 3, Petroșani, Hunedoara
Telefon: 0728 102 292
E-mail: office@ecpmc.ro

Arad
Calea Aurel Vlaicu Nr. 267, Arad
Telefon: 0735 090 475
E-mail: office@ecpmc.ro

Executăm proiecte privind protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile.

13 + 15 =