ACORDUL DE MEDIU

Este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile și măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul începerii realizării unui proiect.

Când este nevoie să obții acordul de mediu?

Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

În continuare, pentru a clarifica aspectele referitoare la tipurile de proiecte/lucrări supuse obligației solicitării acordului de mediu, autoritatea competentă a explicat termenul proiect, acesta reprezentând „executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații ori lucrări, alte intervenții asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale”.

Ce conține acordul de mediu?


  • Evaluarea și stabilirea impactului proiectului asupra mediului.
  • Consultarea publicului și a autorităţilor competente în domeniul protecţiei mediului.
  • Întocmirea raportului în urma evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor în procesul decident.
  • Luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu.
  • Asigurarea informării în ceea ce privește emiterea/respingerea acordului de mediu.

Actele necesare solicitării Acordului de Mediu


  • Cerere pentru eliberarea acordului de mediu.
  • Certificat de urbanism (copie).
  • Plan de situaţie anexa la certificatul de urbanism (copie).
  • Plan de încadrare în zonă (copie).
  • Dovada plăţii tarifului pentru evaluarea iniţială a solicitării conform OM nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare

Legislație

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) este obligatorie conform: „DIRECTIVA 2014/52/UE” a PARLAMENTULUI EUROPEAN și a CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind consecințele anumitor proiecte publice și private asupra mediului, (Directiva EIA). Această Directivă este transpusă prin HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi OM nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private. Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în HG nr. 445/2009 şi OM nr. 135/2010.

Amenzi

Realizarea proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 și a celor din anexa nr. 2 din HG 445/2009 fără obținerea acordului de mediu este interzisă, amenda pentru nerespectarea acestei cerințe fiind de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Dacă după emiterea acordului de mediu, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări, amenda pentru nerespectarea acestei cerințe fiind de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

E.C.P.M.C. – Consult & Learning

Vine în ajutorul companiei tale și îți garantează servicii de mediu profesioniste!
Telefon: 0728.010.140 | Email: office@ecpmc.ro