AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

Deținerea Autorizației de Mediu este obligatorie conform OM nr. 1798/2007 pentru procedura de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Autorizatia de Mediu este valabilă pe toata perioada desfășurării activității si trebuie vizată anual.

De ce este obligatoriu să dețineți Autorizatiei de Mediu?

În funcție de activitatea desfășurată, așa cum este precizat în Ordonanța de Urgență nr. 195 din 2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265 din 2006, cu modificările și completările ulterioare, deținerea Autorizației de Mediu constituie o obligație a tuturor persoanelor fizice si juridice, în funcție de activitatea care o desfășoară și are un impact asupra mediului.

Astfel, dacă doriți realizarea unui plan urbanistic sau să demarați un proiect ce implică solicitarea unui certificat de urbanism/autorizație de construire/demolare, atunci este posibil ca aceste proiecte să aibă un impact semnificativ asupra mediului, echipa E.C.P.M.C – Consult & Learning vă poate oferi suportul necesar pentru obținerea actelor de reglementare.

Care sunt actele necesare la depunerea solicitării?


  • Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu.
  • Fişa de prezentare şi declaraţie Anexa 2 din OM Nr. 1798/2007
  • Dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în Anexa Nr. 3
  • Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă a obiectivului.
  • Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului Nr. 860/2002. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare..
  • Formularul de înregistrare prevăzut în tabelul Nr. 1 din anexa Nr. 5, însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, după caz.

Completările solicitate specifice activității sunt:


  • Contracte privind furnizarea apei potabile/evacuare ape uzate, Acord de preluare ape uzate, Autorizația de gospodărire a apelor.
  • Contracte pentru preluarea deșeurilor generate din activitate.
  • Alte autorizații în funcție de activitate (licențe de transport, PSI, etc.)

De ce amenzi ești pasibil dacă nu deții autorizația de mediu?

În vederea evitării eventualelor penalități aplicate de autoritățile de control, în principal Garda de Mediu, penalități ce pot reprezenta amenzi cumulate de până la 1 miliard de lei pentru lipsa actelor de reglementare dar și suspendarea activității până la intrarea în legalitate.

Amenzile încep de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice.

E.C.P.M.C. – Consult & Learning

Dorești să obții Autorizația de Mediu rapid și simplu? Noi îți venim în ajutor!
Telefon: 0728.010.140 | Email: office@ecpmc.ro