Autorizații ISU

Societatea noastră este, totodată atestată pentru Execuția de Proiecte pentru Sisteme de Securitate pentru Protecția la Incendiu, cu Autorizatiile:

Seria A – Nr. 7261, 7262, 7263 din 31.07.2017 pentru o perioadă nelimitată, conform legislației în vigoare.

Executăm proiecte pentru detecție, semnalizare, alarmare, exhaustare, desfumare  pentru construcții civile, depozitare, producție, conform normativului P118.

Autorizații ISU

AUTORIZAȚIE A 7261

AUTORIZAȚIE A 7262

AUTORIZAȚIE A 7263