E.C.P.M.C – CONSULT & LEARNING

Compania S.C. E.C.P.M.C. CONSULT & LEARNING S.R.L. a fost înființată în anul 2011 având ca obiect principal: ”Activități de Inginerie și Consultanță Tehnică legate de acestea – 7112”. S.C. ECPMC Consult & Learning S.R.L. este o firmă dinamică în plină dezvoltare în domeniul activităţiilor de întocmire de documentaţii şi obţinere de atestate şi rapoarte pentru obiective care funcţionează în medii cu potenţial exploziv, conform cerințelor NEx 01-06 pentru instalațiile și echipamente care funcționează în medii cu potențial exploziv.

Executăm proiecte privind protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile


SUNTEM AUTORIZAȚI PENTRU

Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu. Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor. Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural-organizat, conform autorizațiilor: Seria A Nr. : 7261, 7262, 7263 din data de 31.07.2017, pentru o perioada nelimitată, emise de IGSU – Centrul Național pentro Securitate la Incendiu și Protecția Civilă, conform legislației în vigoare. Deținem codul de agent economic ( NCAGE: 1GYEL) ) în conformitate cu procedurile Sistemului de Codificare NATO Nr. 2124 în baza Hotărârii de Guvern nr. 4445/2003 pentru aprobarea ”Normelor privind organizarea și desfășurarea activității de codificare a articolelor de înzestrare din domeniul apărării”.