EVIDENŢA GESTIUNII DEŞEURILOR

EVIDENŢA GESTIUNII DEŞEURILOR este reglementată prin Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Conform legii, producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor au obligația de a ține zilnic o evidenţă a gestiunii deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeu și să o transmită agenției de protecția mediului de care aparține.

Cine realizează această raportare?

Conform legislației (Legea 211/2011) operatorii economici au obligația de a realiza raportul cu evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu. Acesta constă în: cantitatea, natura, destinația deșeurilor, mijloacele de transport și a operațiunile de valorificare sau eliminare a deșeurilor.

  • Evidenţa gestiunii deşeurilor se raportează anual, conform modelelor prevăzute în Anexa 1 a HG 856/2002, cu completările ulterioare. Termenul limită pentru depunerea acestor rapoarte este 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior.
  • Raportul de evidență a gestiunii deșeurilor trebuie păstrat minim 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport. Aceștia au obligația de a păstra raportul de evidență a deșeurilor cel putin 12 luni.
  • E.C.P.M.C. – Consult & Learning vă pune la dispoziție personal specializat în vederea preluării răspunderii tuturor operațiunilor ce trebuie desfășurate după apariția deșeurilor, elaborând, la cerere, și un plan de prevenire a apariției deșeurilor și de minimizare a costurilor implicite.
  • Asigurăm identificarea corectă a tipurilor de deșeuri generate în funcție de activitatea economică desfășurată conform HG 856/2002, colectarea completă a datelor necesare întocmirii unei fișe a deșeului și redactarea formularelor de transport si a rapoartelor către instituțiile abilitate privind gestiunea deșeurilor, conform legislației în vigoare.

Ce trebuie să conțină dosarul raportului de mediu?


  • Decizia de numiere a unui responsabil cu managementul deșeurilor sau contract de prestări serivicii, dacă este cazul.
  • Dovada absolvirii cursului de specialitate a persoanei care se ocupă cu gestionare deșeurilor din cadrul companiei.
  • Dovada de prestări servicii cu unul din colectorii de deșeuri autorizați.
  • Planul de management al deșeurilor.
  • Planul de prevenire a deșeurilor.
  • Evidențele lunare, cât și ultima evidență anuală a deșeurilor

La ce amenzi ești expus dacă nu realizezi raportul cu gestiunea deșeurilor?

Ca și agent economic ai obligația de a colecta selectiv deșeurile generate și de a ține o evidență prin rapoarte lunare, semestriale sau anuale către Agenția Națională de Protecți Mediului sau Agenția Fondului de Mediu.

Nerespectarea termenului de depunere a raportării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Cine aplică aceste amenzi?

Aplicarea contravențiilor și amenzilor în domeniul gestiunii deșeurilor este realizată, de comisari și persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, precum și din cadrul autorităților administrației publice locale, conform atribuțiilor stabilite prin lege.

E.C.P.M.C. – Consult & Learning

Doriți consultant specializat în Managementul Deșeurilor?
E.C.P.M.C. – Consult & Learning îți oferă soluții eficente de mediu și îți garantează servicii de calitate!
Telefon: 0728.010.140 | Email: office@ecpmc.ro