E.C.P.M.C. – Consult & Learning a obținut atestatul INSEMEX-GANEX, ce atestă capacitatea companiei de a realiza activități specifice Normativului NEx 01-06/2007.

“Acest normativ are drept scop stabilirea cerinţelor pentru asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă şi stabileşte prevederile generale pentru activităţile de proiectare, montare, exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi/sau prafuri combustibile”, se precizează pe pagina web a Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani.

Acest normativ se aplică la toate instalaţiile tehnice destinate să fie utilizate în atmosfere potenţial explozive, în fazele de proiectare, realizare, exploatare şi întreţinere. Prin obținerea acestui atestat, E.C.P.M.C. – Consult & Learning își completează expertiza în domeniul siguranței, asigurând clienților săi certitudinea implementării unor sisteme de curenți slabi conforme cu cerințele unor atmosfere potențial explozive.

Completează acest formular și noi te vom contacta